Tại sao răng bị vỡ và hỏng chỉ sau 1 vài tháng trám. Có một chú được nha sĩ
Hải quân Mỹ trám 2 răng giờ vẫn còn ngon, từ thời chú ấy đến nay đã ngót nghét
50 năm rồi. Không hiểu là nha sỉ VN mình tại sao không học được điều này.

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here