Nói về smartphone thương hiệu VN thì Bphone của Bkav thiết kế vẫn rất riêng, đẹp, cảm giác cầm vào bạn sẽ thích thú vọc vạch nó…

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here