Con thỏ này sẽ ngăn mùi hôi từ dưới bốc lên trên qua đường thoát nước sàn nhà tắm. Tuy nhiên con thỏ này sẽ là nơi rác, bụi, tóc… dính lại khiến nước thoát yếu. Vậy nên người ta làm cái van nhỏ ngay điểm thấp nhất để nếu nước không thoát được thì mở nó ra và lấy rác, bụi, tóc… ra là xong.

Một số chung cư bị hôi do mùi từ lỗ thoát nước bốc lên thường là do không lắp con thỏ chặn mùi này. Xiphong trên sàn cũng chặn được mùi nhưng nếu nó khô hay nước bay hơi hết thì nó không chặn được.

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here