6 tháng, Viettel Post thu 1.040 tỷ từ chuyển phát nhanh

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Post ghi nhận doanh thu hợp nhất 1.884 tỷ đồng, trong đó, thu được 1.040 tỷ từ chuyển phát nhanh

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Post ghi nhận doanh thu hợp nhất 1.884 tỷ đồng, trong đó, thu được 1.040 tỷ từ chuyển phát nhanh.

Tổng công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2017, trong đó thu được 1.040 tỷ từ chuyển phát nhanh.

Theo đó, đơn vị này đã đạt doanh thu 1.033 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ chuyển phát nhanh mang về cho Viettel Post 569 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu.

Đây cũng là mảng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Mảng bán hàng bộ kit, thẻ cào đứng thứ 2 về doanh thu với 319 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Post ghi nhận doanh thu hợp nhất 1.884 tỷ đồng, tăng 43%. Trong đó, thu 1.040 tỷ từ chuyển phát nhanh, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 91,4 tỷ đồng.  Lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng  tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2017, Viettel Post đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.334 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 185 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 15%. Như vậy, sau nửa đầu năm 2017, Viettel Post đã thực hiện 43,5% chỉ tiêu doanh thu và 49,4% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm cuối quý 2/2017, tổng tài sản Viettel Post đạt 1.212 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty chiếm 825 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính là rất thấp, chỉ khoảng 45 tỷ đồng.

VIẾT THỊNH

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here