Cấm nhập thức ăn có kháng sinh kích thích tăng trưởng

(Netluat.vn)- Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) vừa ban hành Công văn số 468/2017 dừng nhập khẩu thức ăn có kháng sinh dùng trong chăn nuôi.

Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) vừa ban hành Công văn số 468/2017 dừng nhập khẩu thức ăn có kháng sinh dùng trong chăn nuôi

Theo đó, kể từ ngày 1-5-2017, Cục Chăn nuôi yêu cầu các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (đơn vị nhập khẩu) dừng nhập khẩu thức ăn có kháng sinh kích thích sinh trưởng ngoài quy định tại Thông tư 06/2016 của Bộ NN&PTNT.

Các đơn vị nhập khẩu có trách nhiệm giám sát. Phải  đảm bảo không còn bất kỳ sản phẩm thức ăn có kháng sinh nào ngoài quy định Thông tư số 06 do đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường sau ngày 30-6-2017.

Kể từ ngày 1-10-2017, dừng nhập khẩu tất cả sản phẩm thức ăn có kháng sinh kích thích sinh trưởng. Các đơn vị nhập khẩu có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn thức ăn có kháng sinh kích thích sinh trưởng dùng cho chăn nuôi do đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường kể từ ngày 1-1-2018.

Cục Chăn nuôi cũng yêu cầu đơn vị nhập khẩu nộp báo cáo tình hình nhập khẩu, tiêu thụ thức ăn có kháng sinh đã nhập khẩu trước đó và kế hoạch tiêu thụ TACN chứa kháng sinh đăng ký nhập khẩu khi đăng ký kiểm tra chất lượng TACN có chứa kháng sinh kể từ ngày 10-4-2017.

Việc dừng nhập khẩu thức ăn có kháng sinh dùng chăn nuôi nhằm thực hiện lộ trình hạn chế để tiến đến không sử dụng kháng sinh kích thích sinh trưởng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm kể từ ngày 1-1-2018 theo quy định tại Thông tư 06 của Bộ NN&PTNT.

QUANG HUY

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here