Chấp thuận nhân sự cấp cao của ngân hàng chỉ có giá trị … 6 tháng

(Netluat.vn)- Trước khi bầu nhân sự cấp cao, các ngân hàng phải gửi danh sách dự kiến cho Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

nhân sự cấp cao
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank gần đây có sự thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao

Khi đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự cấp cao, các ngân hàng phải nêu rõ lý do của việc bầu, bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Kèm theo đó là danh sách dự kiến nhân sự cấp cao. Trong đó nêu rõ: họ và tên, chức danh hiện tại (tại tổ chức tín dụng và/hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác – nếu có) và chức danh dự kiến bầu, bổ nhiệm tại tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự, do Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, thì ngân hàng phải nêu rõ cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại và dự kiến sau khi bầu, bổ nhiệm.

Văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự cấp cao có hiệu lực trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày ký. Quá thời hạn trên mà ngân hàng không hoàn thành việc bầu, bổ nhiệm thì phải trình lại danh sách để xin chấp thuận lại.

Theo giải trình của Ngân hàng nhà nước, quy định trên là nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, tránh tình trạng việc ngân hàng chưa bầu, bổ nhiệm nhân sự trong một thời gian dài dẫn đến thông tin nhân sự thay đổi và nhân sự đó không còn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Ngay cả ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng phải thực hiện việc xin chấp thuận danh sách nhân sự cấp cao. Dự thảo yêu cầu ngân hàng nước ngoài phải rà soát, đảm bảo nhân sự dự kiến NHNN chấp thuận đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn phải thực hiện thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc bầu, bổ nhiệm nhân sự; thực hiện chế độ thông báo, cáo cáo gửi các đơn vị liên quan thuộc NHNN…

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here