Đề nghị không thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

(Netluat.vn)- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị không thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Hiện mức phí là 20.000 đồng.

thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Hiện nay, trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, giá “mua” online Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 20.000 đồng.

Trên thực tế, doanh nghiệp giao dịch với đối tác thường phải kiểm tra thông tin pháp lý của đối tác. Trong đó cần có thông tin đầy đủ về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vốn, cổ phần, người đại diện pháp luật… Hiện nay, cơ quan đăng ký kinh doanh đang thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Hoạt động cung cấp “Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh” đang có mức phí là 20.000 đồng.

Doanh nghiệp cần thông tin có thể đến quầy thông tin tại cơ quan đăng ký kinh doanh để mua. Hiện nay, trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, giá “mua” online Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 20.000 đồng.

VCCI cho rằng “đây là mức phí được đánh giá là thấp. Mặc dù vậy cũng cần đánh giá lại việc có nên thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp hay không? Bởi vì doanh nghiệp sau khi thành lập phải công bố công khai nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014”.

“Như vậy, các thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, do đó yêu cầu doanh nghiệp, các đối tượng khác phải trả phí để có thông tin đã được công khai này dường như chưa hợp lý”, VCCI phân tích.

Do đó, VCCI đề nghị thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp đối với “cung cấp thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh”.

Đây là góp ý của VCCI đối với Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về giảm mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, VCCI cũng đề nghị giảm 50% mức lệ phí của “cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp”. Mức phí này hiện là 100.000 đồng, nên giảm còn 50.000 đồng.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here