Được vay tiêu dùng tối đa bao nhiêu?

(Netluat.vn)- Từ ngày 15-3, tổng mức vay tiêu dùng tối đa sẽ bị giới hạn theo Thông tư 43/2017. Hợp đồng vay cũng bị áp hàng loạt quy định rất khắt khe.

Cho vay tiêu dùng tối đa 100 triệu đồng, theo Thông tư 43/2017

NHNN đã ban hành Thông tư 43/2017 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Theo đó mức vay tiêu dùng tối đa đối với khách hàng cá nhân của CTTC sẽ được giới hạn. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3.

Theo thông tư, cho vay tiêu dùng là việc CTTC cho vay bằng đồng Việt Nam đối với cá nhân. Việc cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ… cho mục đích tiêu dùng của khách hàng, gia đình của khách hàng đó.

Tổng mức cho vay tiêu dùng tối đa đối với một khách hàng tại CTTC đó bị giới hạn. Không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Tuy nhiên, mức vay tiêu dùng tối đa này không áp dụng đối với vay mua ô tô. Tuy nhiên, phải sử dụng ô tô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó. Nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ bao gồm: mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình; chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao; chi phí sửa chữa nhà ở.

Thông tư cũng quy định rõ CTTC được mở điểm giới thiệu dịch vụ. Điểm này nằm tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng. Điểm này nhằm giới thiệu các sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin, nhu cầu vay vốn của khách hàng. CTTC không được thực hiện hoạt động khác tại điểm giới thiệu dịch vụ.

Bên cạnh đó, hợp đồng cho vay tiêu dùng của CTTC phải bao gồm các nội dung bắt buộc. Ví dụ như hình thức thông báo cho khách hàng về lịch trả nợ gốc. Hoặc quy định lãi tiền vay khi có điều chỉnh.

Thậm chí, thông tư còn yêu cầu các CTTC phải quy định rõ các biện pháp để đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với quy định của pháp luật. Phải quy định rõ chế tài áp dụng và biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không trả nợ đúng hạn. Hợp đồng phải nói rõ điều kiện trả nợ trước hạn, phí trả nợ trước hạn. Đồng thời phải quy định hình thức thông báo cho khách hàng về kế hoạch trả nợ gốc, lãi đối với dư nợ gốc còn lại đối với trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn một phần khoản vay tiêu dùng…
THÙY LINH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here