Có đến 17.549 doanh nghiệp hồi sinh trong 7 tháng qua

(Netluat.vn)- Trong 7 tháng đầu năm, có 72.953 doanh nghiệp thành lập mới và 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

doanh doanh nghiệp thành lập mới
Trong 7 tháng đầu năm, có 72.953 doanh nghiệp thành lập mới và 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong 7 tháng qua, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 90.502 doanh nghiệp. Trong đó: có 72.953 doanh nghiệp thành lập mới. Có 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong tháng 7, có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng. Số này tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 8,1 tỷ đồng. Số này giảm 21,3% so với tháng trước.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, thì trong 7 tháng đầu năm công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 25,5 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh là 4,3 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Xét theo ngành nghề, ngành bán buôn, bán lẻ có gần 26.000 doanh nghiệp thành lập mới. Kế đến là dịch vụ, quảng cáo, xây dựng, chế biến, chế tạo…

Tuy nhiên, xét về tỉ lệ tăng thì ngành bất động sản, tuy chỉ có khoảng 2.700 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng tăng 68,0%. Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 812 doanh nghiệp, tăng 31,8%. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 385 doanh nghiệp, cũng tăng 31,8%. Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.886 doanh nghiệp, tăng 29,2%…. Duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi đăng ký 3.563 doanh nghiệp, giảm 6,1%.

Xét về tỷ lệ vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới, cho thấy có 4 ngành giảm so với cùng kỳ. Bao gồm: Khai khoáng đăng ký 6.994 tỷ đồng, giảm 64,6%. Thông tin và truyền thông đăng ký 14.452 tỷ đồng, giảm 12,6%. Vận tải kho bãi đăng ký 18.224 tỷ đồng, giảm 8,7%. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 11.791 tỷ đồng, giảm 8,4%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here