Nguy cơ cháy cao thì bị chê, không mua được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

(Netluat.vn)- Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hiện cả nước có gần 78.000 cơ sở phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc góp phần giúp các tổ chức, cá nhân không may bị thiệt hại do cháy, nổ kịp thời và chủ động hơn trong việc khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất, kinh doanh

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 44.000 cơ sở đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (chiếm 56%).

Trong số các cơ sở đã mua bảo hiểm, có gần 40.000 cơ sở mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Có gần 4.600 cơ sở mua bảo hiểm mọi rủi ro (trong đó có rủi ro cháy, nổ).

Một vướng mắc trong việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một số doanh nghiệp “kén chọn”. Doanh nghiệp chỉ bán bảo hiểm cho các đơn vị sản xuất kinh doanh ít có nguy cơ gặp rủi ro và thiệt hại khi xảy ra cháy.

Trong khi đó, các đơn vị có nguy cơ cháy, nổ cao thì bị từ chối bán bảo hiểm. Thậm chí họ chỉ được doanh nghiệp bán bảo hiểm cho phần tài sản cố định, kiên cố khó cháy.

Ngoài ra, với các tiểu thương ở các chợ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì có vướng mắc khi xác định giá trị hàng. Giữa doanh nghiệp bảo hiểm và các hộ tiểu thương chưa thống nhất được việc tiến hành kê khai và định giá tài sản.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, giai đoạn 2007-2016, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt khoảng 8.900 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm.

Số tiền bồi thường bảo hiểm gốc  khoảng 3.500 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 39,3%) đã góp phần giúp các tổ chức, cá nhân không may bị thiệt hại do cháy, nổ kịp thời và chủ động hơn trong việc khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Trong đó loại trừ trách nhiệm bảo hiểm với “những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.” Quy định này vốn nằm trong quy định hiện hành. Tuy vậy, trên thực tế, tháng 5-2014, một số đối tượng gây rối, đập phá tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh gây ra thiệt hại cho nhiều nhà xưởng và các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn chi trả bồi thường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here