Hình ảnh các nước vệ sinh khử trùng ngăn ngừa dịch COVID-19

Trước những sự chuyển biến căng thẳng của dịch bệnh, các nước trên thế giới đang nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp phòng...

Apple Watch trong tương lai có thể theo dõi nồng độ oxy trong máu?

Dựa theo đoạn code của iOS 14, 9to5mac cho rằng đã phát hiện tính năng mới của Apple Watch trong tương lai khi...
video

Everything We Know About Destiny’s House Of Wolves

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...
video

SMITE Battleground of the Gods Cinematic Trailer

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...
video

The Week in Video Game Movie News – Keepin’ It Reel

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...
video

Mad Max: Fury Road Heads Up May’s Must See Movies

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...
video

Gaming Drum and Bass Mix – Fast Breaks

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...
video

Daredevil Series Will Change the Marvel Cinematic Universe

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...
video

Starcraft 2: Legacy of the Void is Faster and More Aggressive

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...
video

Game Scoop – 42 Reason We Would Miss Konami

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...